Agri-T - Kullanım Koşulları

Agri-T Web Sitesi Kullanım Koşulları

AGRI-T Web Sitesi'ni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Bu web sitesinin sahibi AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' ye ait olup, site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' ne aittir. Lütfen siteyi kullanmadan önce kullanım koşullarını dikkatle okuyunuz. Siteye girmek ve kullanmakla sitenin kullanım ve sözleşme kurallarını kabul etmiş oluyorsunuz.

1) AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, site ve site uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara hacet olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer.

2) Siteye girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

3) AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ web sitesinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli şekilde kontrol etmektedir. Ancak tüm itinalı çalışmaya rağmen, web sayfalarındaki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' in web sitesinde bulacağınız materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmuştur, ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu,şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' in WEB sayfasında yer alan ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürülüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata , ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu site üzerinden başka sitelere link verilmesi mümkündür, AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte, herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu sayfaların bir kısmı AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' in dışındaki kuruluşlar tarafından ve o kuruluşların sorumluluğunda düzenlenmekte olup, ilgili sayfaların kullanımı AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' ten bağımsız şekilde ilgili kuruluşun koşul ve şartları tahtında gerçekleşir, AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ bu sayfa ve bağlantılı hizmetlerin kullanımı konusunda bir sorumluluk almamakta ve herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar kullanıcının kendi sorumluluğundadır. AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatına bağlayabileceği gibi, AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

www.agri-t.com Web Sitesi'nin sahibi AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' in ya da AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' in lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' ten önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.

AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ, bu siteye girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da sitenin kullanılması ile AGRI-T Hayvancılık Teknolojileri Elektronik Kimlikleme LTD.ŞTİ' in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

info@agri-t.com