Agri-T - Ürünler - Entegre Ürünler

Agri-T / Ürünler / Entegre Ürünler

Entegre Ürünler

Marechalle Pesage - ReyFlex Otomatik Küçükbaş Tartım Sistemi

Elektronik kulak küpeleri, hayvanların tanımlanmasını ve çiftlik sürü yönetimini kolaylaştırdıkları gibi, işletmelerin kullandıkları yarı otomatik sistemleri çok daha etkili şekilde kullanabilmelerine olanak sağlarlar. Elektronik kulak küpesi kullanan çiftlikler, sürülerinin takibini hayvanın doğduğu günden, çiftlikten çıkana kadar doğru ve eksiksiz takip edebilmeleri mümkündür. Bu ürünler çiftliklerin verimlerini arttırdığı gibi, çalışma araçlarını (tartım, sağım sistemi, besleme birimleri vs.) tam otomatik olarak çalıştırıp mevcut personellerini daha etkili kullanabilmelerine de olanak sağlar.

Agri-T, elektronik kulak küpelerinden alınan katma değeri en üst sebviyeye çıkarmak için ürünler geliştirir ve işletmelerin kullanımı için ihtiyaç duyulan ekipmanların tedarikçisidir. Marechalle Pesage ile geliştirdiğimiz koyun ayırma ve tartım sistemi, bu alandaki çalışmalarımızdan birisidir. Elektronik kulak küpeleri sayesinde rakiplerinden daha ekonomik ve etkili çalışan bu sistem, aynı zamanda büyük baş hayvanlar için geliştirmekte olduğumuz kantar sistemi ile, çiftliklerin canlı ağırlık tartım ihtiyaçlarını en hızlı ve doğru bir şekilde karşılamalarına olanak tanır.

Lütfen diğer alanlarda (sağım, besleme ünitesi vs.) entegre ürünler için bizimle iletişime geçin.